E-bostiwch neu sgwrsiwch ar-lein am wasanaeth Un-stop, byddwn yn darparu gwahanol ddewisiadau o ddatrysiad rhwydwaith i chi.

Sut i wella cryfder signal ffôn symudol?

Yn ôl ein profiad bywyd bob dydd, gwyddom y gall gwahanol fathau o ffôn symudol dderbyn cryfder signal gwahanol ar yr un safle.Mae cymaint o resymau am y canlyniad hwn, yma hoffwn egluro'r prif rai i chi.

sut i wella cryfder signal ffôn symudol

=> Rhesymau derbyn signal ffôn cell wan

  1. Y pellter o'r orsaf sylfaen

Mae'r signal ffôn symudol yn cael ei drosglwyddo o'r orsaf sylfaen.Felly, pan fyddwch chi yn y lle ger y twr signal, ni allwch ddod o hyd i unrhyw anhawster yn ystod y broses defnyddio ffôn.Ond pan fyddwch chi mewn ardal wledig fel cefn gwlad neu fila yn y mynydd, dim ond derbynneb signal 1-2 bar y gallwch chi ei gael bob amser, hyd yn oed Dim Gwasanaeth a ddangosir.Mae hynny oherwydd y pellter hir rhwng eich safle a gorsaf sylfaen y cyflenwr rhwydwaith ffôn symudol.

 

  1. Seilwaith cludwr rhwydwaith

Bydd gan wahanol gludwyr rhwydwaith (gweithredwr rhwydwaith) sy'n cyflenwi gwasanaeth rhwydwaith i bobl eu seilwaith eu hunain.Fel y gallwn ddweud, mae dosbarthiad a phŵer allbwn eu tyrau signal yn wahanol.Mae rhai o orsafoedd sylfaen rhai cludwyr rhwydwaith yn y ddinas yn bennaf a llai yng nghefn gwlad.Felly, os ydych yn defnyddio un gweithredwr rhwydwaith ac mewn cefn gwlad ymhell o'r ddinas, yna gallwch gael derbynneb signal ffôn symudol gwael.

 

  1. Grym trosglwyddo signal

Mae pŵer trosglwyddo signal yn bennaf yn cynnwys pŵer trosglwyddo'r orsaf sylfaen a phŵer derbyn y ffôn symudol.Pŵer trosglwyddo'r orsaf sylfaen yw po uchaf yw'r pŵer, y gorau yw'r sylw, y cryfaf yw'r signal ffôn symudol, ac i'r gwrthwyneb.

Mae pŵer derbyn y ffôn symudol yn dibynnu ar allu ein ffôn symudol i dderbyn signal.Y cryfaf yw'r gallu derbyn, y gorau yw'r signal, a'r gwannach yw'r gallu derbyn, y gwaethaf yw'r signal.

=> Sut i wella cryfder signal ffôn cell gwan?

Felly, pan fydd ein derbyniad signal ffôn symudol yn wan iawn, beth ddylem ni ei wneud i wella cryfder y signal?

1. Cadwch y pŵer batri digon o ffôn cell, Bydd pŵer isel ein ffôn symudol yn dylanwadu ar dderbyniad signal a thrawsyriant yn ystod y telathrebu.

2 .Osgoi defnyddio cas ffôn metel,bydd rhai mathau o ddeunydd metel yn rhwystro trosglwyddiad signal y ffôn symudol mewn rhyw ffordd.

3. Newid gweithredwr rhwydwaith.Os oes angen i chi aros mewn man lle mae cwmpas rhwydwaith y cwmni rydych chi'n ei ddefnyddio yn rhy fach, beth am newid gweithredwr rhwydwaith yn unig?Y dyddiau hyn, mae llawer o wledydd yn caniatáu i newid gweithredwr rhwydwaith gyda chadw hen rif ffôn.

4. Prynu atgyfnerthu signal ffôn cell.Prynwch set lawn o ddyfais atgyfnerthu signal ffôn symudol (neu fwyhadur signal rydyn ni'n ei ddweud) i ddatrys y broblem hon.Gosodwch ef yn y lle rydych chi'n aros, gall y ddyfais wella derbyniad y signal i'r bar llawn, gwneud y trosglwyddiad cyfathrebu yn gyflymach ac yn gryfach.

Gwerthir atgyfnerthwyr signal ffôn symudol Lintratek mewn 155 o wledydd ledled y byd, gan wasanaethu mwy na 2 filiwn o ddefnyddwyr.Cliciwch ymai wirio gwahanol fodelau o atgyfnerthu signal symudol ac anfon ymholiad atom am ateb rhwydwaith proffesiwn.


Amser postio: Awst-09-2022

Gadael Eich Neges